mandag 29. august 2016

Det var ein gong ein

gamal sommarfjøs......


Oktober 2014 sette vi inn ei dør og laga større opning på eine kortveggen. Sommarfjøsen har i to år vore først og fremst vore fòringsstad  og ly for ti søyer. 
Den har gjort nytte for seg desse to åra og mange fleire år før det.

No er fjøsen jamna med jorda for å gjere plass til ein ny sommarfjøs. Om to veker skal vi hente sauene ned frå fjellet og nyefjøsen skal verte ny fòringstad og ly. 

Irma


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar