torsdag 28. mars 2013

Skjærtorsdag

Eg ynskjer velkomen til Nilsgarden! 
Ei perle har fått nye eigarar.  


Eit småbruk med våningshus, løde, røykeri, sommarfjøs og naust. 
Midt i sunnmørsalpane med nydeleg utsikt over fjell og fjordar. 

Eg vil først presentere garden slik den møtte oss på visning i desember.